Coalitie steunt fiscaal plan bewindsman

DEN HAAG, 5 SEPT. De regeringsfracties steunen een wetsvoorstel van staatssecretaris Vermeend (Financiën) om de fiscale aftrek van consumptieve rente te beperken tot 5.000 gulden per belastingplichtige; voor gehuwden geldt een bedrag van 10.000 gulden.

De fracties willen wel dat dit bedrag jaarlijks wordt gecorrigeerd voor de inflatie.

PvdA-kamerlid Van der Ploeg wil dat de rente die moet worden betaald op een lening om een woonboot te financieren onbeperkt fiscaal aftrekbaar blijft. Dat geldt ook voor onder meer studieschulden en schulden voor financiering van uitgaven die te maken hebben met ziekte en invaliditeit.

Het CDA is tegen een beperking van de rente-aftrek. Volgens woordvoerder R. Smits “is het een opmaat naar beperking van de aftrek op hypotheekrente een richting die het CDA afwijst”.

De voorstellen betekenen - bij de huidige rentestand - dat de rente fiscaal aftrekbaar blijft over leningen tot ongeveer 50.000 gulden en voor gehuwden tot 100.000 gulden. De maatregel zal gefaseerd worden ingevoerd. Voor 1997 wordt de aftrek tot 10.000 gulden beperkt voor een alleenstaande; voor gehuwden geldt het dubbele. In 1989 geldt een maximumaftrek van 7.500 respectievelijk 15.000 gulden. In 1999 wordt de gewenste aftrek bereikt van 5.000 en 10.000 gulden. Door de beperking van de fiscale aftrek zullen de belastinginkomsten structureel met ongeveer 230 miljoen gulden stijgen.

De fracties van CDA en VVD willen dat het kabinet volgend jaar de vermogensbelasting gaat verlagen. Het CDA pleit voor een verlaging met twee promille naar zes promille, de VVD-fractie dringt aan op “een signaal waarbij het proces van een verlaging van de vermogensbelasting op gang wordt gebracht.”Het CDA wil verder dat het door de eigenaar bewoonde huis niet langer meetelt voor de vermogensbelasting. Vermeend wil de vrijstelling verhogen van 130.000 gulden tot 215.000 gulden voor gehuwden. “Volsterkt onvoldoende als gekeken wordt naar de waardestijging van de eigen woning in de afgelopen jaren,” aldus Smits.

In een vraaggesprek met deze krant zei Vermeend in juni: “Op dit moment staat de vermogensbelasting niet ter discussie. We hebben geen budgettaire mogelijkheden.”