Britse firma's: afwijzen EMU is schadelijk

LONDEN, 5 SEPT. Leiders van vijftien Britse concerns, met een gezamenlijke omzet van ruim 400 miljard gulden per jaar en bijna driekwart miljoen werknemers, waarschuwen de Britse regering om deelneming in een Europese monetaire unie niet bij voorbaat uit te sluiten.

Daarmee zou Groot-Brittannië zich buitenspel zetten bij de voorbereidende onderhandelingen over invoering van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Voor het Britse bedrijfsleven zou dat “hoogst schadelijk” zijn, schrijven topondernemers van bedrijven als Unilever, British Petroleum, Glaxo Wellcome, Guinness en British Aerospace vandaag in een open brief in de Financial Times.

Met de open brief proberen de concernleiders het debat te beïnvloeden dat de regerende Conservatieve partij in de aanloop naar de verkiezingen dreigt te verscheuren. De Brussel-hatende rechtervleugel wil dat de Tories zich in hun verkiezingsmanifest ondubbelzinnig uitspreken tegen deelneming in een monetaire unie. Ze zeggen dat meedoen aan een Europese munt rampzalig voor economie en democratie is. Afwijzing zou de Conservatieven veel stemmen bij de verkiezingen kunnen opleveren, menen de Eurosceptici.

Maar de pro-Europese vleugel, met minister van Financiën Kenneth Clarke als meest prominente vertegenwoordiger, wil alle mogelijkheden zolang mogelijk openhouden. Een Britse beslissing over deelneming aan de monetaire unie moet pas op het laatste moment worden genomen, vindt Clarke. De Britse regering heeft al beloofd dat een eventueel kabinetsbesluit om mee te doen in een referendum aan het volk wordt voorgelegd.

In de open brief schrijven de ondernemers dat Groot-Brittannië aan de voorbereidingen voor een monetaire unie moet blijven meedoen om de Britse belangen te behartigen. Voor invoering van een Europese munt moeten nog veel belangrijke beslssingen worden genomen. De Britse regering kan het zich niet permitteren daarbij verstek te laten gaan.

Daarbij zal uitsluiting van Britse deelneming in de monetaire unie door buitenlandse investeerders “misschien terecht worden gezien als eerste teken dat Groot-Brittannië bezig is zich los te maken van een van de grootste markten van de wereld”, waarschuwen de concernleiders. Ze schrijven dat afwijzing van een Europese munt gebaseerd is op “ernstig onbegrip, zowel over de totstandkoming van de monetaire unie als over onze belangen als een handelsnatie”.

    • Dick Wittenberg