Amsterdam wil woningen in het IJmeer

AMSTERDAM, 5 SEPT.De gemeenteraad van Amsterdam is gisteravond met grote meerderheid akkoord gegaan met de aanleg van IJburg, een woningbouwproject in het IJmeer waar 18.000 woningen moeten komen. Alleen De Groenen en het PvdA-raadslid A. Bijlsma stemden tegen.

Volgens de raad is de aanleg van IJburg noodzakelijk vanwege de woningnood in Amsterdam. Vooral aan woningen in het zogeheten middensegment zou gebrek bestaan. Daardoor kunnen huurders in een woning met een relatief lage huur niet doorstromen naar een duurdere woning. In dit tekort zou IJburg moeten voorzien. “Wie tegen IJburg stemt, kiest voor woningnood”, aldus SP-raadslid Van Bommel. Tot het jaar 2005 heeft de regio Amsterdam een tekort aan 100.000 woningen. Amsterdam moet zeker 24.000 woningen bouwen.

Verscheidene woordvoerders merkten op dat er geen alternatieven bestaan voor de huidige bouwplannen. Ook wezen zij erop dat de wijk dicht bij Amsterdam ligt, zodat geen sprake hoeft te zijn van een grote stijging van de automobiliteit.

De raadsfracties van VVD, D66 en PvdA willen een onderzoek naar de mogelijkheid om de IJ-tram eerder aan te leggen dan gepland. Deze tram moet volgens de oorspronkelijke plannen in het jaar 2002 gaan rijden tussen IJburg en het Centraal Station. In het jaar 2000 worden de eerste woningen echter algebouwd. De vrees bestaat dat wanneer niet dan al de IJ-tram rijdt, het autoverkeer teveel zal stijgen.

Tegenstanders zijn van oordeel dat IJburg de natuur onherstelbaar zal beschadigen. Zij vrezen bovendien dat als Amsterdam eenmaal een stap in het water heeft gezet, verdere bebouwing in het IJsselmeer moeilijk kan worden tegengehouden. Verantwoordelijk wethouder D. Stadig zei in principe vast te willen houden aan 18.000 woningen in IJburg, maar wilde niet uitsluiten dat IJburg in de toekomst nog zal uitbreiden.

De Vereniging tot behoud van het IJsselmeer is bezig met het verzamelen van de 24.190 handtekeningen nodig om een referendum over IJburg te kunnen organiseren. Stadig nam maandagmorgen de eerste 3.300 handtekeningen in ontvangst. De Vereniging Natuurmonumenten heeft aangekondigd dat zij de aanvraag voor een referendum met een grote campagne gaat ondersteunen. Provinciale staten beslissen op 9 september over de aanleg van IJburg. Mogelijk wordt ook op provinciaal niveau een referendum over IJburg gehouden, aldus een gemeentewoordvoerder