Amsterdam: Testa nieuwe topman GVB

AMSTERDAM, 5 SEPT. De Amsterdamse gemeenteraad heeft vannacht ingestemd met de komst van A. Testa als algemeen directeur van het Gemeente Vervoerbedrijf. Na een lang debat stemden 27 raadsleden voor en 11 raadsleden tegen zijn kandidatuur. In een eerste reactie zei Testa blij te zijn met zijn benoeming.

Het debat speelde zich grotendeels in beslotenheid af. De PvdA was onderling sterk verdeeld. Vier leden van deze fractie kondigden aan tegen Testa te zullen stemmen, dit tot ongenoegen van de twee andere collegepartijen, D66 en de VVD. Deze partijen herinnerden de PvdA eraan dat juist deze partij om unanimiteit had gevraagd.

Tijdens het debat klonk scherpe kritiek op de procedure die wethouder Ter Horst (vervoer) had gevolgd. In de opzet van het college komt Testa niet in dienst van het GVB maar wordt hij via een lege NV aan het bedrijf uitgeleend. Voor deze constructie is gekozen omdat aan de functie van directeur van het GVB een prijskaartje hangt dat niet betaald kan worden volgens het gemeeentelijk arbeidsvoorwaardenbeleid. Testa gaat ruim drie ton per jaar verdienen maar ontvangt geen pensioen noch wachtgeld wanneer hij tussentijds opstapt.