Accijnsverhoging voor sigaren gaat niet door

De voor volgend jaar aangekondigde accijnsverhoging voor sigaren gaat niet door. Volgens betrouwbare bronnen heeft het kabinet afgezien van deze maatregel.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze accijns met enkele dubbeltjes zou stijgen. De accijns op sigaretten en shag wordt in 1997 wel twee kwartjes per pakje hoger. Het kabinet hoopt hiermee het roken te ontmoedigen. De opbrengst komt ten goede aan het budget voor Volksgezondheid. De maatregel wordt op Prinsjedag officieel bekendgemaakt.