Weinig kans op extra top EU

BRUSSEL, 4 SEPT. De extra top van de Europese Unie (EU) die was voorzien voor half oktober in Dublin, gaat waarschijnlijk niet door. Voorzitter Ierland slaagt er niet in een datum vast te stellen. Behalve Frankrijk voelt geen enkel lid voor de top, bedoeld om de intergouvernementele conferentie over de herziening van het Verdrag van Maastricht in een hogere versnelling te brengen.