Tekst van Clinton over aanval op Irak

WASHINGTON, 4 SEPT. Hieronder volgt de tekst van de verklaring van de Amerikaanse president, Bill Clinton, over de Amerikaanse raketaanval van gisteren op militaire doelen in Zuid-Irak:

“Drie dagen gelden vielen Iraakse troepen, ondanks duidelijke waarschuwingen van de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap, de door Koerden bestuurde stad Arbil in Noord-Irak aan en namen deze in. De beperkte terugtrekkingen die Irak heeft aangekondigd, veranderen de realiteit niet. Saddam Husseins leger beheerst Arbil en Iraakse eenheden blijven paraat voor nieuwe aanvallen.

Deze daden vereisen een sterk antwoord en ze hebben er een ontvangen. Eerder vandaag heb ik de Amerikaanse strijdkrachten opdracht gegeven Irak te treffen. Onze raketten zonden Saddam Hussein de volgende boodschap: als je je eigen bevolking mishandelt of je buren bedreigt, moet je daarvoor een prijs betalen.

Het lijkt erop dat een Koerdische groep die zich in het verleden tegen Saddam verzette, nu heeft besloten met hem samen te werken. Dat rechtvaardigt echter niet het loslaten van het Iraakse leger op de burgerbevolking van Arbil. Wij hebben ons de afgelopen weken en maanden herhaaldelijk ingespannen om een blijvend staakt-het-vuren tussen de Koerdische facties te waarborgen. De Iraakse aanval is olie op het vuur van de facties en dreigt de instabiliteit in de regio te doen oplaaien.

Onze doeleinden zijn beperkt maar duidelijk: Saddam een prijs laten betalen voor zijn recentste gewelddadigheden, en zijn vermogen verminderen om zijn buurlanden en Amerikaanse belangen te bedreigen. We moeten duidelijk maken dat roekeloze daden gevolgen hebben, want anders zullen die daden alleen maar toenemen.

Ten eerste breiden we de no-fly zone in Zuid-Irak uit. Dit zal Saddam de beheersing van het Iraakse luchtruim van de Koeweitse grens tot de zuidelijke voorsteden van Baghdad ontnemen en Iraks vermogen aanvallende operaties uit te voeren in de regio in belangrijke mate beperken. Ten tweede hebben onze kruisraketten Saddams luchtafweer in Zuid-Irak getroffen, om de veiligheid van onze vliegtuigen die de no-fly zone afdwingen, te beschermen.

De Verenigde Staten stond mede borg voor resolutie 986 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die Irak toestaat beperkte hoeveelheden olie te verkopen om voedsel en medicijnen te kopen voor de bevolking, inclusief de Koerden. Arbil, de stad die door de Irakezen is ingenomen, is een belangrijk distributiecentrum voor deze hulp. Totdat wij er zeker van zijn dat deze humanitaire voorraden de mensen die deze nodig hebben, inderdaad kunnen bereiken, kan het plan niet worden uitgevoerd en zal de Iraakse regering de nieuwe voorraden die zij verwachtte, niet krijgen.

Saddam Husseins doeleinden mogen dan veranderen, maar zijn methoden blijven altijd dezelfde: geweld en agressie tegen de Koerden, tegen andere etnische minderheden, tegen Iraks buren. Ons antwoord op deze vermetelheid moet sterk zijn en onmiddellijk, zoals president Bush heeft gedemonstreerd in operatie Desert Storm, zoals we twee jaar geleden hebben laten zien toen Irak zijn troepen samentrok langs de grens met Koeweit, en zoals we vandaag weer hebben getoond. We moeten duidelijk maken dat roekeloze daden consequenties hebben, anders zullen deze daden toenemen. We moeten Iraks vermogen om uit te halen naar zijn buren verminderen en we moeten Amerika's vermogen om Irak op lange termijn in bedwang te houden, vergroten. De stappen die wij vandaag nemen, zullen al deze doeleinden bevorderen.

Telkens weer heeft Saddam zijn minachting voor geciviliseerd gedrag duidelijk gemaakt. Hij heeft zijn eigen volk geweld aangedaan, zijn buren aangevallen, terrorisme gesteund en geprobeerd wapens voor massavernietiging te verkrijgen. Ons beleid is even duidelijk. Als ons belang in de veiligheid van onze vrienden en bondgenoten wordt bedreigd, zullen we met kracht handelen, als dat nodig is. Dat is wat we vanmorgen in Irak hebben gedaan.

Ik weet dat de gedachten en gebeden van alle Amerikanen bij onze militaire mannen en vrouwen die deze missie uitvoeren, zijn. God zegene hen en de natie die zij dienen.'' (Reuter)