Regels voor ouderverlof versoepeld

DEN HAAG, 4 SEPT. Er komen meer mogelijkheden om het onbetaald ouderschapsverlof naar eigen behoeften en wensen in te richten. Een wetsontwerp waarin de versoepeling van het ouderschapsverlof wordt geregeld is vanochtend door minister Melkert (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De huidige Wet op het ouderschapsverlof geeft de mogelijkheid een onbetaald verlof op te nemen van maximaal zes maanden. Tijdens die periode moet minimaal twintig uur per week worden gewerkt. Het nieuwe wetsvoorstel geeft meer variatiemogelijkheden. Zo willen de ondertekenaars, de ministers Melkert, Sorgdrager en Dijkstal, het mogelijk maken om drie maanden voltijdverlof op te nemen in plaats van het huidige deeltijdverlof. Het verlof kan ook uitgesmeerd worden over een langere periode dan een half jaar. Ook werknemers die minder dan twintig uur per week werken krijgen recht op verlof.

Werknemers die in het buitenland voor een Nederlandse organisatie werken krijgen ook recht op ouderschapsverlof, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten.