Record koopsompolissen

ROTTERDAM, 4 SEPT. De Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben in het eerste halfjaar een record aantal koopsompolissen verkocht. Ze verkochten er 100.000, wat neerkomt op een premie-opbrengst van 2,9 miljard gulden, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei wordt in financiële kringen onder meer toegeschreven aan toenemende onzekerheid over de toekomst van AOW en pensioenregelingen.

De koopsompolissen met een lijfrente- of pensioenclausule vormden tweederde van de waarde van de afgesloten levensverzekeringen in het eerste halfjaar. In de eerste zes maanden werd in totaal voor 4,5 miljard gulden aan levensverzekeringspolissen afgesloten. Het aantal koopsompolissen lag in het eerste halfjaar 8.000 boven het niveau in de vergelijkbare periode van 1995, toen verzekeraars 92.000 polissen afsloten. In het eerste halfjaar werden in totaal 662.000 levensverzekeringen verkocht, 14 procent meer dan in de vergelijkbare eerste helft van 1995. De verkoop van met name koopsompolissen heeft een seizoenspatroon dat samenhangt met de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde premies. aanzienlijk meer polissen verkocht dan in het tweede halfjaar.