Parijs: EMU halen met geld van Télécom

PARIJS, 4 SEPT. De Franse premier Juppé hoopt volgend jaar de inkomstenbelasting te verlagen èn het overheidstekort volgens de EMU-criteria te kunnen beperken tot 3 procent dankzij een eenmalige donatie van het staatstelefoonbedrijf France Télécom.

De maatregelen zouden goed zijn voor de economische groei, die in het tweede kwartaal negatief uitviel (- 0,4 procent). Juppé zal volgende week de hoofdlijnen van zijn belastingplan waarschijnlijk bekend maken, maar de financiële dagbladen Les Echos en La Tribune publiceren vandaag de kern. Het was al bekend dat president Chirac, ondanks de grote problemen met het terugbrengen van het begrotingstekort van de overheid, belastingverlaging wenste om de tot nu teleurgestelde kiezers licht aan het eind van de tunnel te bieden.

De grote vraag was steeds: waar haalt de regering het geld vandaan bij een stijgende werkloosheid (12,5 procent), navenant hardnekkige begrotingsoverschrijdingen in de sociale sector en tegenvallende belastingopbrengsten?

Het antwoord blijkt simpel, en op het eerste gezicht onsolide. France Télécom gaat de Franse staat in 1997 een bedrag ineens 37,5 miljard francs (12,5 miljard gulden) betalen. Dat is bedoeld als dekking van de verplichting die de staat op zich neemt om toekomstige ambtenaren-pensioenen van Télécom-medewerkers te kunnen betalen, nadat FT is omgezet in een naamloze vennootschap, die ooit nog wel eens geprivatiseerd zal worden.

Hoewel de regering zich voorneemt die donatie niet voor gewone begrotingsdoeleinden te gebruiken, valt deze eenmalige meevaller volgens het ministerie van financiën wel onder de overheidsinkomsten zoals die in het Verdrag van Maastricht staan gedefinieerd. Daarmee zou het begrotingstekort in één klap terugvallen tot om en nabij de 245 miljard francs die het Europese 3 procents-criterium oplegt. Zonder deze meevaller zou Frankrijk nauwelijks op tijd aan de EMU-eisen kunnen voldoen gezien de zwakke economische groei.

Vandaag lekte uit dat de regering toch overweegt een deel van de telefoonschat te gebruiken om de inkomstenbelasting te verlagen met 25 miljard francs in 1997. Een deel zou worden ingezet om meer mensen met lage inkomens vrij te stellen van inkomstenbelasting, terwijl het toptarief (nu 56,8 procent vanaf 94.000 gulden) omlaag gaat tot 48 of 49 procent.

Hoewel steeds wordt gestudeerd op vereenvoudiging van het Franse struikgewas aan speciale aftrekposten voor allerlei beroepsgroepen, is nog onduidelijk of daar in gesnoeid gaat worden. In vijf jaar zou Juppé 65 tot 75 miljard francs aan inkomstenbelasting willen laten vallen. Het zwaartepunt van de bealstingheffing in Frankrijk ligt overigens bij de indirecte belastingen.

    • Marc Chavannes