Geheim overleg PvdA en CDA

DEN HAAG, 4 SEPT. Prominente leden van de PvdA zijn al enkele maanden in gesprek met leden van oppositiepartij CDA over het sociaal beleid in Nederland. Waarnemend PvdA-partijvoorzitter en Tweede-Kamerlid R. Vreeman, PvdA-senator G. Lycklama à Nijeholt en andere sociaal-democraten hebben zes bijeenkomsten gehad met leden van de oppositie zoals de CDA-Kamerleden P.J. Biesheuvel en N. Dankers. Daarbij staat de vraag centraal hoe de afbraak van de verzorgingsstaat, zoals zij die zien, een halt kan worden toegeroepen.

Dit onthult het weekblad Vrij Nederland van deze week. De twee coalitiepartners van de PvdA, VVD en D66, hechten geen politieke betekenis aan de ontmoetingen van de PvdA-ers met de oppositie in het gesprekscentrum De Rode Hoed in Amsterdam. “Het is logisch dat twee partijen die zwak staan, soms steun bij elkander zoeken”, zei VVD-leider Bolkestein vanmorgen desgevraagd. “Het is kippendrift om niets.”

Een woordvoerder van D66 zei de gesprekken te zien als een evaluatie van de vorige kabinetsperiode toen beide partijen regeerden. Een woordvoerster van de PvdA ontkende vanmorgen elke politieke betekenis van het gesprek. “Het is absoluut geen Des-Indes-achtige groep die bezig is met coalitie-vorming”. Volgens haar zijn de ontmoetingen een uitvloeisel van de oproep die PvdA-voorzitter F. Rottenberg al in december 1994 deed tot reguliere ontmoetingen tussen (kerkelijke) PvdAers en CDAers.

De gesprekspartners hebben de besturen van PvdA en CDA een verklaring gestuurd, die mede is ondertekend door Vreeman. Daarin wordt “zorg” geuit over “het sociale gehalte van onze samenleving.”

Gesteld wordt dat “het gemeenschappelijk uitgangspunt van de christelijk-sociale en sociaal-democratische traditie de maatschappelijke en politieke inzet is voor een evenwichtige verdeling, zelfs herverdeling van goederen.”

Daarentegen “gonst de lucht van pleidooien voor meer markt, voor flexibilisering van arbeid, voor privatisering van sociale zekerheid (..)”.