Coalitie twist over studenteninspraak

DEN HAAG, 4 SEPT. De regeringspartijen VVD en D66 verschillen van mening over de nieuwe rol die minister Ritzen (Onderwijs) de universiteitsraad heeft toebedacht. D66 vindt evenals oppositiepartij CDA, dat personeel en studenten in de universiteitsraad door middel van het instemmingsrecht moet kunnen blijven meebeslissen over de begroting van de universiteit. Dit gaat de VVD veel te ver.

Dit bleek gisteravond in het debat dat de Tweede Kamer in eerste termijn wijdde aan het wetsvoorstel modernisering van de universitaire bestuursorganisatie (MUB) van minister Ritzen. De wet beoogt de bestuurskracht van universiteiten te vergroten. Het medebestuur van personeel en studenten in de universiteitsraad en de faculteitsraad wordt daarbij onder meer vervangen door vormen van inspraak en advisering. Het wetsvoorstel voorziet verder in een nieuwe Raad van Toezicht boven het College van Bestuur, terwijl vakgroepen hun juridische status verliezen en de faculteit bestuurd zal worden door een decaan met grote bevoegdheden.

De PvdA kan zich vinden in de aanpak van Ritzen. PvdA-woordvoerder Van Gelder verweet bij herhaling de universiteitsbesturen dat deze er de laatste jaren niet in zijn geslaagd het bestuur te verbeteren. Hij sprak in dit verband zelfs van “goedwillende amateurs en bestuurders” die tot deze hoge positie waren bevorderd nadat ze elders waren mislukt. Daartoe uitgedaagd door Lansink (CDA) kon hij geen voorbeelden noemen.

Het CDA bestreed met klem dat de wet van 1970, waarin de idealen van de democratisering gestalte hadden gekregen, nu 'gemoderniseerd' zou moeten worden. Met het bestaande universitaire bestuur loopt het niet zo slecht, vindt woordvoerder Lansink. Hij vreest dat de wet de “unieke werkgemeenschap” geweld aan zal doen.

Van Gelder erkent dat de invloed van de studenten afneemt, maar neemt genoegen met “iets minder democratie' als dat ten goede komt aan goed onderwijs. “Wat heb je aan een democratische bestuursstructuur, maar het ondewijs is naatje?” Om de invloed van de studenten te vergroten wil D66 dat studenten zitting kunnen krijgen in het bestuur van de faculteit. Minister Ritzen antwoordt de Kamer vanavond.