Bruna: Diekstra moet alle boeken herschrijven

ROTTERDAM, 4 SEPT. Uitgeverij Bruna zal geen ongewijzigde integrale herdrukken uitgeven van de boeken van prof. dr. R.F.W. Diekstra. De hoogleraar klinische psychololgie heeft een groot aaantal pagina's uit Amerikaanse 'zelfhulpboeken' overgeschreven.

Bruna-directeur M. van der Beek: “Diekstra zal voor elke nieuwe oplaag de tekst nauwkeurig moeten bestuderen en herschrijven. Het moet echt helemaal zijn boek worden. Daar is hij het overigens geheel mee eens.” Aan de verkoop van de boeken is volgens haar nog niet te merken dat het grote publiek de auteur, momenteel met ziekteverlof, iets kwalijk neemt: “De consument wil alleen maar Diekstra lezen en ook de boekhandelaren vragen ons om snel met een nieuw werk te komen.”

In een schriftelijke verklaring liet Diekstra vorige week weten dat het 'overschrijven uit Amerikaanse boeken' was veroorzaakt doordat de uitgever hem onder druk had gezet. Volgens Bruna een verkeerde voorstelling van zaken: “We hebben er geen ruzie over, maar in goed overleg is de conclusie getrokken dat de totstandkoming van zijn boek 'Het onderste boven' heel anders is gelopen”. Op het moment dat de gelijknamige televisieserie begon had de auteur nog geen tekst ingeleverd. Vervolgens is besloten om na de laatste televisie-aflevering een lijviger werk op de markt te brengen. Bruna heeft van de Amerikaanse uitgevers nog geen schadeclaim ontvangen. “Ik weet niet of die hiernaartoe wordt gestuurd. Diekstra wil het zelf regelen.”

Het hoofdbestuur van het Nederlands Instituut van Psychologen vindt plagiaat in wetenschappelijke en populariserende publikaties onaanvaardbaar. De beroepsvereniging van achtduizend Nederlandse psychologen, betreurt het overschrijven, aldus een vandaag uitgegeven verklaring. De psychologenvereniging zal de uitkomst van het onderzoek toetsen aan de beroepscode. “Plagiaat tast de wetenchappelijke integriteit aan, richt economische schade aan bij de oorspronkelijke auteur en is schadelijk voor de beeldvorming over psychologie”, aldus de verklaring.

Het college van bestuur van de Leidse Universiteit heeft de psycholoog prof. dr. W.K.B. Hofstee in Groningen en de politicoloog dr. J.Th.J.van den Berg uit Leiden opnieuw benaderd om het plagiaat te onderzoeken. Het college acht uitbreiding van de commissie “wellicht wenselijk”, maar laat de beslissing aan de twee commissieleden over.

Hofstee en Van den Berg was twee weken geleden al gevraagd een gedragscode te maken voor populair-wetenschappelijke publikaties en Diekstra's produktie daar aan te toetsen. Het ging toen nog om enkele overgeschreven alinea's in de bestseller 'Het onderste boven'. Toen het overschrijven omvangrijker bleek liet Hofstee weten dat de zaak volgens hem zonneklaar was. “Leiden kan het zelf wel af, daar heb je geen professor in de psychologie bij nodig”.