Bouwbond van FNV blijft buiten fusie

WOERDEN, 4 SEPT. De fusiegolf binnen de grootste vakcentrale FNV blijft voorlopig beperkt tot vier bonden. De Bouw- en Houtbond FNV (166.000 leden), die zich eveneens voor de fusie had aangemeld, doet niet mee. Dat hebben de voorzitters van de betrokken bonden en FNV-voorzitter J. Stekelenburg gisteravond tijdens een gesprek op het hoofdkantoor van de Bouw- en Houtbond te Woerden besloten. Het gesprek werd gehouden op initiatief van Stekelenburg.

De Diensten-, Industrie-, Vervoers- en Voedingsbond zullen worden opgeheven en op 1 januari 1998 opgaan in een nieuwe bond met een half miljoen leden. Volgens FNV-voorzitter Stekelenburg vinden de voorzitters van de vier fuserende bonden “dat de schaal wel erg groot wordt met de Bouw- en Houtbond erbij”. “Zij zijn bang”, aldus Stekelenburg in een vraaggesprek met deze krant, “dat het fusieproces dan meer tijd in beslag neemt en tot ingewikkelde discussies leidt over inrichting van de nieuwe bond”. De voorzitters van de vier fuserende bonden vrezen dat toetreding van de bouwbond leidt tot een aparte, tamelijk autonome “bouwkolom” binnen de nieuwe bond, die de onderlinge verhoudingen onder druk zet.

Stekelenburg sluit niet uit dat de Bouw- en Houtbond over enkele jaren alsnog met de vier marktbonden fuseert. Hij ziet het fusieproces als een stap op weg naar verdere schaalvergroting. “Het zou mij niet verbazen als de FNV toegroeit naar een eenheidsvakcentrale, waarbij alle leden onder één en dezelfde paraplu vallen”, aldus Stekelenburg.

Stekelenburg tekent volgend jaar mei voor vier jaar bij als FNV-voorzitter, maar de kans is groot dat hij die periode niet volmaakt. “Ik zou best iets anders kunnen gaan doen”, aldus Stekelenburg.