Agent verhoogt rendement schatkistsaldo

De Agent van Financiën heeft de goede kaspositie van het Rijk omgezet in klinkende munt. Hij heeft middelen uit de schatkist gebruikt om uitstaand schatkistpapier terug te kopen. Dit levert in slechts enkele weken tijd een rentevoordeel op van ruim een miljoen gulden.

De ruime liquiditeitspositie van het Rijk is te danken aan de instroom van een fors bedrag aan belastinggelden eind vorige week. De weekstaat van DNB, de huisbankier van het Rijk, laat zien dat in de week tot en met afgelopen maandag per saldo 6 miljard gulden in de Staatskas is gevloeid. De belastingafdrachten waren nog groter dan dit bedrag. Er is namelijk ook geld de Schatkist uitgegaan. Zo heeft de Agent eind vorige week kort opgenomen middelen bij het bankwezen afgelost.

De komende weken zijn geen grote 'autonome' betalingen door het Rijk te verwachten. In tegendeel: op 16 september stroomt er per saldo een fors bedrag de schatkist in. De rente- en aflossing op bestaande staatsleningen van circa 2,6 miljard gulden wordt dan ruimschoots overtroffen door de storting op de nieuwe 6-jarige staatslening van 7,5 miljard gulden.

Het vooruitzicht dat de betaalrekening van het Rijk bij DNB voorlopig een fors positief saldo zou laten zien, heeft de Agent aangezet tot actie. Op die rekening wordt namelijk niet de volledige marktrente vergoed. De Staat ontvangt van DNB de voorschotrente, momenteel 2 procent. Een kortlopende belegging op de geldmarkt zou circa 2,7 procent opleveren (fractioneel onder de tarieven voor interbancaire deposito's). Het terugkopen van eerder uitgegeven DTC's (Dutch Treasury Certificates) tegen het huidige markttarief heeft voor de Agent hetzelfde effect als een geldmarktbelegging. Vorige week heeft de Agent voor circa 2 miljard gulden teruggekocht; de betaling daarvan (dus de geldmarktverruiming) vindt deze week plaats. Ook gisteren heeft de Agent weer DTC's ingekocht. Zou de hele operatie 'beperkt' blijven tot 3 miljard gulden, dan kan becijferd worden dat dit het Rijk in enkele weken tijd een rentevoordeel oplevert van ruim 1 miljoen gulden.

Overigens was de afgelopen week op de geldmarkt sprake van een lichte daling van de termijntarieven over de hele linie. De verlaging door DNB van de speciale beleningsrente met 0,2 procentpunt in de vorige verslagweek is hiermee volledig doorgewerkt in de geldmarkt. De daggeldrente stond daarentegen in de verslagweek onder licht opwaartse druk. Het teruglopen van de besparing op het contingentsverbruik van 3 naar 2,4 procent zal hierbij een rol hebben gespeeld, evenals (vermoedelijk) een enigszins scheve verdeling van de door DNB ter beschikking gestelde speciale belening over de partijen.

Bron: Economisch Bureau ING