Waals manifest tegen Vlaanderen

BRUSSEL, 3 SEPT. Wallonië gaat in de tegenaanval tegen het Vlaamse streven naar meer onafhankelijkheid. De grootste partij in Wallonië, de Parti Socialiste, heeft gisteren aangekondigd de banden aan te halen met Brussel om de krachten te bundelen tegen Vlaanderen.

Ook stellen vier Franstalige historici in een vandaag publiek gemaakt manifest, dat Wallonië en Brussel het initiatief voor de verdere staatshervorming in België niet moeten overlaten aan Vlaanderen. De historici, verbonden aan de katholieke universiteit van Louvain, vinden dat in het verkiezingsjaar 1999 met Vlaanderen onderhandeld moet worden over een nieuwe staatshervorming binnen de grenzen van het federalisme. Als dit mislukt, mag Vlaanderen onafhankelijk worden, maar dan gaan Wallonië en Brussel samen verder. De bevolking van die laatste twee gewesten zouden bij referendum kunnen kiezen of ze door willen gaan als België.

Voor Vlamingen die de onafhankelijkheid wensen, zou het niet acceptabel zijn dat Brussel buiten hun staat valt. Zij claimen dat Brussel een Vlaamse stad is. Het manifest van de vier historici, Choisir l'avenir (toekomst kiezen), ligt vanaf vandaag ter ondertekening voor bij academici in Brussel en Wallonië. De krant Le Soir, dat het manifest vandaag afdrukt, onderstreept dat het niet vaak voorkomt in België - en zeker niet in het Franstalig deel - dat intellectuelen zich mengen in het politieke debat over de toekomst van het land.

Een van de hete hangijzers in de verhouding tussen Vlaanderen en Wallonië is de sociale zekerheid. Vlaamse nationalisten stellen dat ze door Wallonië worden 'uitgemolken' en dat de sociale zekerheid moet worden gesplitst. In hun manifest stellen de vier academici dat aan het systeem van solidariteit niet mag worden geraakt.

De voorzitter van de PS, Philippe Busquin, verklaarde gisteren dat een halt moet worden toegeroepen aan de “destructieve en egoïstische sirenezangen uit het Noorden.” Hij kondigde aan dat per 1 oktober een Waals-Brusselse commissie wordt opgericht die de staatshervorming moet bestuderen, met daarbinnen alle kopstukken van de partij. De socialistische partijvoorzitter stelde dat er op korte termijn alleen een communautaire dialoog moet plaatshebben binnen de senaatscommissie die de balans opmaakt van de huidige structuur. Busquin floot hiermee zijn partijgenoten Laurette Onkelinx, minister van onderwijs, en minister van sociale zaken Magda de Galan terug, die eerder deze zomer pleitten de dialoog met Vlaanderen niet uit de weg te gaan.

De christendemocratische Vlaamse minister-president Luc van den Brande, pleitte begin juli nog voor meer fiscale autonomie voor Vlaanderen. Het leverde hem een boze reactie op van Busquin, die hem een Italiaanse Lega Nord-mentaliteit verweet.