VVD: streng blijven bij toelating muntunie

DEN HAAG, 3 SEPT. Nederland moet keihard vasthouden aan de criteria die gelden voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). Op monetair gebied heeft Nederland een “goudgerande reputatie en die moeten we maximaal uitbuiten”.

Dit zegt VVD-fractievoorzitter Bolkestein vanmiddag tijdens een lezing bij Van Lanschot Bankiers in Rotterdam. Nederland kan zich niet bij voorbaat neerleggen bij een politieke 'deal' tussen Duitsland en Frankrijk waarbij de toetsingscriteria zouden worden versoepeld. Met de EMU wordt de gulden vervangen door de euro. Bolkestein: “De opgave van de gulden is een te belangrijk besluit om aan de Frans-Duitse as over te laten.”

De VVD-leider plaatst kritische kanttekeningen bij uitlatingen van directeur A.H.E.M Wellink en president W.F. Duisenberg van de Nederlandsche Bank. In politieke kring leeft namelijk de verwachting dat de EMU-criteria om politieke redenen zullen worden omzeild - op dit moment voldoen slechts drie lidstaten (Ierland, Luxemburg en Denemarken) aan de EMU-criteria. “Ook de Nederlandsche Bank lijkt op een rekkelijke interpretatie van het Verdrag van Maastricht te anticiperen.” Ondanks de uiterst onzekere situatie laat de centrale bank keer op keer weten het zeer waarschijnlijk te achten dat een monetaire unie zal ontstaan van Frankrijk, Duitsland, de Benelux, Ierland, Oostenrijk en Finland. “De vraag is dan waartoe dit soort pep-talk dient? De Bundesbank (de Duitse centrale bank, red.) zwijgt als het graf als het gaat om mogelijke EMU-kandidaten.