Sterfte bij koeien

In het bericht over Kamervragen naar aanleiding van sterfte bij koeien (27 augustus), wordt melding gemaakt van onderzoek door IWACO. Echter sinds december 1995 wordt het onderzoek naar de problemen bij de veehouders uitgevoerd door de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer. De Kamervragen van Poppe en Esselink zijn dan ook met name gebaseerd op dit onderzoek.

    • Hoofd Toxicologie Gezondheidsdienst voor Dieren
    • Dr. Guillaume Counotte