Schadeverzekeringen zijn gevoelig voor fraude

ROTTERDAM, 3 SEPT. Ruim zeventig procent van de Nederlandse schadeverzekeraars vindt zijn eigen verzekeringsprodukten fraudegevoelig. Meer dan tachtig procent is van oordeel dat de kans op fraude bij de eigen onderneming gemiddeld tot hoog is. De fraudegevoeligheid wordt gestimuleerd omdat schadeformulieren wegens efficiencyredenen eenvoudig zijn opgesteld, waardoor risico's niet onderkend worden.

Dit blijkt uit een onderzoek van het accountantbureau Moret, Ernst & Young dat donderdag wordt gepresenteerd op een symposium over 'Riskmanagement'. Aan het rapport hebben zestig schadeverzekeraars meegewerkt. Door criminele handelingen verliest de verzekeringswereld per jaar ongeveer 700 miljoen gulden, aldus het accountantsbureau.

Een kwart van de ondervraagden schat de schade als gevolg van fraude hoger dan vijf procent van het totaal uitbetaalde schadebedrag door hun organisatie.

Omdat de schadeformulieren bij veel verzekeraars simpel zijn opgezet om de verwerking zo efficiënt en goedkoop mogelijk te maken, is de fraudegevoeligheid ook meteen een stuk hoger, zo constateert Moret-onderzoeker R. Toppen. “De vragen zijn zo eenvoudig opgezet, dat bepaalde risico's niet goed onderkend worden. Een standaardformulier roept problemen op”, vindt de onderzoeker. Snelheid en efficiency blijken niet altijd samen te gaan met kwaliteit.

Twee op de drie schadeverzekeraars werden in het afgelopen jaar weleens geconfronteerd met fraude door of via een tussenpersoon, zo blijkt uit het onderzoek. Bij 14 procent van de gevallen bleek dat regelmatig voor te komen. Volgens Toppen betekent dat niet dat tweederde van de tussenpersonen fraudeert. “Een tussenpersoon kan voor wel vijf verschillende verzekeraars werken. Ook komt het vaak voor dat een tussenpersoon onbewust een frauderende verzekeringsnemer doorlaat.”

Bijna de helft van de ondervraagden heeft géén preventiebeleid. Van de verzekeraars die wel een dergelijk beleid hebben zegt 70 procent dit beleid te willen verbeteren. Met name worden verbeteringen nagestreefd ten aanzien van de controle op schadeclaims. Tevens zijn de ondervraagden van mening dat bij het afhandelen van verzekeringsfraude nauwer moet worden samengewerkt met politie en justitie. In 80 procent van de gevallen was financiële schade de voornaamste reden voor het instellen van een fraudepreventiebeleid.