Raad stemt in met benoeming Testa

AMSTERDAM, 3 SEPT.Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad steunt de kandidatuur van A. Testa als nieuwe directeur van het Gemeente Vervoerbedrijf (GVB). Dit is de uitkomst van fractieberaad dat gisteravond plaats had. Daaraan voorafgaand had Testa een gesprek met de raadscommissie vervoer. Een ambtelijke selectiecommissie uit in een vertrouwelijk rapport ernstige twijfel over Testa. De gemeenteraad neemt morgen een definitief besluit.

De benoeming van Testa is omstreden omdat de gemeente hem via een speciale constructie wil aanstellen. Hij komt in dienst van een NV die hem vervolgens 'uitleent' aan het GVB. Voor deze constructie is gekozen omdat aan de functie een prijskaartje hangt dat niet kan worden betaald volgens het gemeentelijk arbeidsvoorwaardenbeleid. De nieuwe directeur gaat ongeveer 3,5 ton op jaarbasis verdienen. Een poging van de ambtenarenbonden om via een kort geding deze constructie van tafel te krijgen, is mislukt. Gisteren bepaalde de rechter dat de gemeente in individuele gevallen mag afwijken van bestaande regelgeving.

De selectiecommissie onder leiding van gemeentesecretaris M. Sint laat zich in een vertrouwelijk advies uit over Testa. Tijdens het eerste gesprek dat Testa met deze commissie voerde was de mening nog positief. Een tweede gesprek verliep “ronduit teleurstellend”, aldus de commissie die twijfelt of met Testa de juiste man op de juiste plek komt.

Sint was onbereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt het bestaan van het advies van de ambtelijke commissie, maar wil geen mededelingen doen over de inhoud ervan.

De ondernemingsraad van het GVB is unaniem tegen de komst van Testa. Het VVD-raadslid T. Hooijmaijers zegt daar niet van onder de indruk te zijn: “Zodra Testa wordt benoemd zal hij een begin maken met de uitvoering van de voorstellen van M. de Jong. Een er van behelst het ontslag van vierhonderd mensen, logisch dat de OR niet staat te springen.” De Jong werd eind vorig jaar door de gemeente aangetrokken om het noodlijdende bedrijf door te lichten. Het GVB kampt ondermeer met een schuld van ongeveer 150 miljoen gulden. “Het GVB staat op de rand van de afgrond. Het wordt tijd dat men een toontje lager gaat zingen”, aldus Hooijmaijers.

Volgens de PvdA is een van de voordelen van Testa, voormalig directeur van het streekvervoerbedrijf NZH, dat hij de vervoerswereld kent. “Tijdens het gesprek met de raadscommissie maakte hij inhoudelijk een goede indruk.”, zegt het PvdA-raadslid Balai.

Het CDA bleek na afloop van het onderhoud met de commissie juist niet onder de indruk van de kwaliteiten van Testa. Volgens CDA-raadslid F. Spit woog bij de afweging het negatieve advies van de OR en van de ambtelijke commissie zwaar. “Hij heeft mij er niet van kunnen overtuigen dat hij deze negatieve adviezen in positieve zin zou kunnen ombuigen”, aldus Spit.

D66-raadslid L. Cornelissen spreekt van een “zeer complexe benoeming”, maar zijn fractie acht Testa een geschikte kandidaat voor de functie van algemeen directeur van het GVB.