Parallel-import

In zijn bijdrage aan de Opiniepagina van 27 augustus over parallel-import van onder meer compact discs geeft dr. S.J.G. van Wijnbergen er blijk van bijzonder slecht geïnformeerd te zijn.

De onlangs gevoerde rechtszaak over parallelle import van geluidsdragers, die het tumult heeft veroorzaakt, was volgens Van Wijnbergen gebaseerd op het merkenrecht, wat hem bevreemdt. Onjuist, de zaak was gebaseerd op het distributierecht van producenten van geluidsdragers zoals eind vorig jaar geformuleerd in de Wet op de Naburige Rechten.

Deze regel is opgenomen op last van een artikel in een Europese richtlijn uit 1992, waarbij expliciet door de Europese Commissie is opgemerkt dat deze bedoeld is om de Europese markt te beschermen tegen parallel-import van compact discs. Een maatregel die in een aantal Europese landen al bestond, bijvoorbeeld Engeland (waar de auteur het prijspeil overigens vindt meevallen). Reden is dat een parallel-importeur voor zijn eigen portemonnee meelift op de promotie- en marketing inspanningen van de Nederlandse maatschappij, die daardoor zelf minder middelen verwerft om risicovoller produkten te ontwikkelen.

De hoogleraar staatshuishoudkunde betoogt dat prijsverschil niets te maken heeft met ruimere keus of betere service (op consumentenniveau) en ook niet met handelspolitiek. Interessant, maar wie beweert dat dan? Vervolgens gaat hij niet in op de werkelijke redenen om wel even te kunnen vaststellen dat er een evident prijskartel bestaat in Europa.

Dat is een kwalijke aantijging die in nog geen land is hard gemaakt. En het kartel komt volgens hem omdat er zo weinig producenten in de markt zijn, wat nog even wordt gestaafd met het feit dat in Engeland en de VS prijzen lager zijn omdat het competitiebeleid daar agressiever is! Wordt er wel eens bij stilgestaan dat bij de introductie de cd's overal ongeveer even duur waren maar dat sindsdien wel de dollar met 50 procent en het pond met 40 procent is gedaald ten opzichte van de gulden? Dat de VS een totaal andere marktsituatie kennen en andere sociale omstandigheden?

Kijk eens naar de prijs van andere produkten, maar ook naar wat men in de VS niet zelf aan scholing en verzekering moet betalen, hetgeen hier allemaal via de staat wordt bekostigd uit belastingen. Is het niet zo dat de VS 'economies of scale' hebben, waar door grotere volumes een totaal ander kostenplaatje ontstaat? Dat de royalties in de VS veel lager liggen? Dat de marges die detaillisten in Nederland nodig hebben veel groter zijn? Dat wij hier een BTW kennen van 17,5 procent? Neen, dr. Van Wijnbergen geeft liever simpelweg de industrie de schuld.

Wellicht dat een blik in het rapport van de Monopolities and Mergers Committee naar aanleiding van een grootscheeps onderzoek naar de cd-prijs in Engeland in 1994 had geholpen. Daaruit blijkt zonneklaar dat parallel-importregels geen relatie hebben met prijsniveaus.

    • Paul Solleveld
    • Directeur van de Nvpi
    • Branche-Organisatie van de Entertainment Industrie