Overijssel tegen Twente als regioprovincie

ZWOLLE, 3 SEPT. Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn tegen de vorming van de regioprovincie Twente. De opsplitsing van Overijssel in een provincie Twente (650.000 inwoners) en een restgebied (met 450.000 inwoners) staat haaks op het proces dat gericht is op de fusie van provincies, aldus Gedeputeerde Staten. De streek zou meer gebaat zijn bij grotere gemeenten, die in Europees verband een volwaardiger gesprekspartner zouden zijn. Twente streeft al enige tijd naar een zelfstandige positie.