OPG ziet winst met zes procent omhoog gaan

AMSTERDAM, 3 SEPT. De OPG-groep, de belangrijkste groothandelaar in medicijnen in Nederland, heeft in het verslagjaar 1995/1996 een nettowinst behaald van 69,2 miljoen gulden. Dat is een stijging met 6 procent ten opzichte van het vorig boekjaar. De omzet nam toe met 532 miljoen gulden tot 2,627 miljard gulden, een stijging met 25 procent ten opzichte van het vorig jaar.

Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de OPG-groep die in Utrecht gevestigd is. De cijfers werden bekendgemaakt door het managementteam van OPG, dat op 30 mei de zittende raad van bestuur verving. De per 1 juni van dit jaar op de Nederlandse markt ingevoerde Wet op de Geneesmiddelprijzen zet de omzet en de marge van verscheidene farmaceutische activiteiten op uiteenlopende wijze onder druk, zo stelt het managementteam. De OPG-groep is echter voor haar winstgevendheid niet uitsluitend afhankelijk van de Nederlandse geneesmiddelenmarkt. Buiten die farmaceutische sector zullen extra opbrengsten van verschillende activiteiten voor een goed deel voor compensatie gaan zorgen, zo verwacht het managementteam.

Daarnaast heeft de fabriek Pharmachemie in Haarlem, de fabriek voor generieke (octrooiloze) geneesmiddelen goede vooruitzichten voor de afzet van een aantal in de komende jaren te introduceren geneesmiddelen. Onder meer is het bedrijf van plan een nieuw middel tegen kanker op de markt te brengen, dat door het Amerikaanse bedrijf Bristol Myers Squibb onder de naam Taxol wordt verkocht. Voorts is OPG van plan zich stapsgewijs te gaan internationaliseren, hetgeen naar verwachting ook extra opbrengsten zal gaan opleveren. Verwacht wordt voorts dat de export verder zal groeien, voornamelijk naar de Verenigde Staten. Bovendien zullen de bedrijfskosten van de groothandelsactiviteiten van OPG gefaseerd naar een Europees niveau worden gebracht. Het managementteam wijst erop dat de prijzen in Nederland weliswaar naar een Europees niveau zijn gestegen door de Wet op de Geneesmiddelenprijzen, maar de omzet is dat niet. In het buitenland worden beduidend meer medicijnen geconsumeerd.

Als gevolg van de prijsmaatregel zijn de concurrentieverhoudingen op de geneesmiddelenmarkt ingrijpend gewijzigd. Voor sommige bedrijven is het zelfs op een overlevingsslag uitgedraaid, zo stelde vanochtend voorzitter Blom van het managementteam. Wat uiteindelijk de resultaten van die prijzenwet zullen zijn voor OPG is vooralsnog niet uitgekristalliseerd. Dat komt vooral omdat er grote onzekerheden zijn over de marges. Vandaar dat het managementteam het nog te vroeg acht voor een acceptabele prognose voor de resultaatontwikkeling van de groep in het lopende boekjaar.