Onderzoek naar woningstichting

ROERMOND, 3 SEPT. Staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting laat het functioneren van de stichting Wonen Midden Limburg (WML) onderzoeken. In de top van de stichting is het volgens wethouder L. Frissen van Roermond een bestuurlijke chaos. Hij wil daarover niet in detail treden.