Onderzoek naar gif in woonwijk

LEEUWARDEN, 3 SEPT. De gemeente Boarnsterhim onderzoekt of in de grond onder woonwijk De Baai in Grouw hoge concentraties giftige bestrijdingsmiddelen zitten. Daarover was onrust ontstaan in de wijk die is gebouwd op een voormalig fabrieksterrein.