Onderwijsmythe

De slotzin van het hoofdartikel in de krant van 24 augustus over 'Onderwijsmythen' luidt: “De grondwettelijke vrijheid (van onderwijs) gaat over leraren en leerlingen en niet over bestuurders die moeilijk van hun gecoöpteerde zetels kunnen klimmen wanneer de tijden veranderen.” De tweede helft van deze slotzin deugt niet.

Deze karikatuur van bestuurders van het bijzonder onderwijs vormt een diskwalificatie die volkomen ten onrechte is. Zelfs als de uitzondering die de regel bevestigt, is zij nauwelijks meer te vinden. Uit onderzoek van Van de Venne en Van Wieringen (Schoolbesturen in het bijzonder onderwijs, Amsterdam 1995) blijkt dat 84,8 procent van de besturen die alleen scholen voor basisonderwijs beheren één of meer leden kent, afkomstig uit de ouders van de leerlingen.

    • Bestuurslid Montessorischool Monster
    • W.G.G.M van Holsteijn