Officiële stukken nog niet in Fries

DEN HAAG, 3 SEPT. Friesland krijgt langer de tijd om zich voor te bereiden op de wettelijke verplichting om officiële stukken die in het rechtsverkeer worden gewisseld zowel in het Nederlands als in het Fries op te stellen. De nieuwe wet Friese taal in het rechtsverkeer die per 1 september in werking zou treden, wordt nu per 1 januari 1997 van kracht.