Nijmegen-Noviomagus

In het artikel van Anton van Hooff over de Nijmeegse bouwplannen op het Valkhof (22 augustus) stonden enkele opmerkelijke historische feiten. Zo werd er onder andere gesproken over een Karolingische kapel. Deze kapel is destijds door Delahaye ontmaskerd als de St. Nicolaaskapel van omstreeks 1100. Een halve eeuw later is er door keizer Barbarossa de Duitse burcht gebouwd. Van Karel de Grote dus geen enkel spoor.

De schrijver vergaloppeert zich nogmaals door te stellen dat Nijmegen als Noviomagus voorkomt op de Peutingerkaart, een kopie van een Romeinse wegenkaart. De originele kaart dateert van omstreeks het jaar 375. De Romeinen waren toen al ongeveer honderd jaar geleden uit het Nederlandse laagland vetrokken, beter gezegd verdreven door het opkomende water. Een gedetailleerde wegenkaart voor een onbewoonbaar gebied klinkt niet bepaald logisch.

Om deze en vele andere redenen kan de Peutingerkaart onmogelijk op een stuk van Nederland van toepassing zijn. De naam Noviomagus op voornoemde kaart is overduidelijk de Noord-Franse plaats Noyon, waar Keizer Karel zijn residentie had. De naam Noviomagus voor Nijmegen is een laat-Middeleeuwse achteraf latinisatie van Nijmegen.

Het oudste zegel (en wapen) van Nijmegen draagt het Latijnse opschrift: 'Sigillum burgeriensium de Numegen' (zegel der burgers van Nijmegen). Dit bewijst dat de latinisatie Noviomagus in Nijmegen niet leefde of misschien nog niet bestond.

    • A. Jochems Bavel