Nederlander krijgt zes jaar en stokslagen

SINGAPORE, 3 SEPT. Een Singaporese rechter heeft de Nederlander Ton A., die begin juni op de luchthaven van Singapore werd aangehouden met 2.238 xtc-pillen op zak, vanmiddag veroordeeld tot zes jaar cel en tien stokslagen.

De Singaporese rechter zei dat zij met deze uitspraak “een duidelijk signaal wil laten uitgaan” naar de buitenwereld dat Singapore geen pardon kent met de xtc-handel.

De 48-jarige Nederlander, die met gesloten ogen en een diepe zucht reageerde op de uitspraak van de rechter, zei na afloop dat hij de straf in hoger beroep wil aanvechten. Hij vspreekt daarover de komende dagen met zijn Singaporese advocaat P. Suppiah. Ton A. heeft tien dagen de tijd om beroep tegen de uitspraak aan te tekenen.

Suppiah wees er op dat de celstraf door goed gedrag van de veroordeelde met een derde van de totale straf kan teruglopen tot vier jaar. Met aftrek van voorarrest zou Ton A. begin juni 2000 weer vrijkomen. De Nederlander zelf zei in een eerste reactie dat hij rekening had gehouden met een celstraf van drie jaar. Kort daarna werd Ton A. met de handen geboeid achter de rug door de politie weggevoerd en teruggebracht naar zijn cel in de Queenstown Remand Prison waar hij al bijna drie maanden vastzit.

De advocaat van de Nederlander toonde zich na afloop van het proces niet ontevreden over de uitspraak. “Dit is maar één jaar meer dan de minimumstraf die op dit vergrijp staat”, zei hij. Ton A. had maximaal dertig jaar cel en vijftien stokslagen kunnen krijgen. Naar Suppiah's mening is de straf relatief lichter dan verwacht uitgevallen omdat de rechter een paar aspecten die de advocaat in zijn verdediging had aangevoerd, heeft laten meewegen in haar uiteindelijke beslissing. Suppiah wees er tijdens het proces, dat in totaal twee volle dagen in beslag nam, op dat de tabletten, die verstopt in sigarettenpakjes in de zakken van Ton A. werden gevonden, niet bestemd waren voor de Singaporese markt maar dat A. met de pillen op weg was naar Indonesië. Ook het feit dat het bewijsmateriaal van het chemisch onderzoek dat op een aantal van de gevonden pillen werd uitgevoerd, is weggegooid, werkte volgens Suppiah gunstig voor de strafmaat.

Suppiah zei verder dat zijn cliënt voorlopig niet bang hoeft te zijn voor de tien stokslagen die hem te wachten staan. “Die kunnen pas worden uitgevoerd als deze zaak definitief is afgerond, dat wil zeggen na een eventueel hoger beroep”, aldus de Singaporees. Verder wees Suppiah op twee medische rapporten die hij bij het proces aan de rechter voorlegde. Daarin staat onder meer dat Ton A. kampt met hartklachten en dat hij een paar jaar geleden een hersenbloeding heeft gehad. “Die rapporten moeten eerst op waarheid gecontroleerd worden, maar als ze kloppen zal men afzien van het toedienen van de stokslagen”, aldus Suppiah. In Singapore geldt bovendien dat mensen van vijftig jaar en ouder geen stokslagen krijgen. A. wordt in 1998 vijftig jaar.