Napels verloot aanbestedingen uit angst voor corruptie

ROME, 3 SEPT. Om iedere verdenking van corruptie te vermijden is de provincie Napels de uitkomsten van de lotto gaan gebruiken om een aantal overheidscontracten uit te besteden.

Het is eenvoudig, goedkoop en eerlijk, zegt de voorzitter van het centrum-linkse provinciebestuur, Amato Lamberti, lid van de Groene partij. Iedereen kan op deze manier zien dat er niet is gerommeld.

Het besluit is een antwoord op de enorme onzekerheid die grote delen van de Italiaanse overheid al een paar jaar verlamt, sinds de smeergeldschandalen aan het licht zijn gekomen. Hierbij bleken lucratieve contracten vaak toe te zijn gespeeld aan bevriende bedrijven, in ruil voor een envelop met inhoud, of voor een koffertje vol bankbiljetten, al naar gelang de grootte van de opdracht. Sommige overheidsinstellingen zijn nu zo bang om fouten te maken dat ze liever een ingewikkelde en trage procedure volgen dan het risico lopen de justitie op hun dak te krijgen en heel de besluitvorming verlamd te zien worden.

De provincie heeft het het in Napels zeer populaire lottospel al een keer gebruikt, om bedrijven te selecteren die werden uitgenodigd om in te schrijven op een kleine drukorder, ter waarde van tienduizend gulden. De provincie heeft alle 259 drukkerijen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, verbonden aan een van de 90 cijfers van de lotto. Op basis van de uitkomst zijn twintig drukkerijen uitgenodigd om een offerte te doen.

Voor dergelijke kleine contracten wordt geen advertentie gezet. In het verleden werden bedrijven uit de gouden gids geplukt en gevraagd een offerte te doen. De ambtenaren die daarbij betrokken zijn, zijn vaak beschuldigd van vriendjespolitiek en corruptie. De nieuwe methode is bedoeld om dergelijke verwijten te kunnen weerleggen met een verwijzing naar het lot.

Niemand heeft de organisatie van de lotto de afgelopen jaren kunnen betrappen op manipulatie, maar toch geloven niet alle Napolitanen dat de winnende cijfers van de lotto worden bepaald door het toeval. Er bestaat een hele exegese van belangrijke gebeurtenissen en van dromen, die allemaal verbonden zijn aan bepaalde cijfers. Deze lottospelers zullen niet tevreden zijn met de nieuwe procedure, want toeval, dat bestaat niet voor hen.

    • Marc Leijendekker