Jacht op school

In de krant van dinsdag 27 augustus stond een stukje over de voorlichting van de heer Lulof aan groep 7 van een basisschool over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Nou vooruit, iedereen in dit land mag zijn zegje doen. Het nut van de jacht en de voorbeelden waarmee deze man aan komt zetten zijn echter zwak.

Op de vraag 'waarom laat je het dier niet leven?' antwoordt hij: 'omdat vossen veel schade aanrichten'. Nee, omdat de mens zo dom is om al die lekkernijen in grote hoeveelheden bij elkaar te fokken trek je vossen aan. Wees creatief en verzien iets om vossen op afstand te houden. De heer Lulof vertelt ook dat jagers veel over de dieren moeten bestuderen. Maar als een leerling zegt dat hij de vos levend mooier vindt dan dood, antwoordt de heer Lulof dat hij lepelaars ook mooi vindt en dat die door vossen worden gegeten. Weer zo'n misser: roofdieren jagen alleen om de natuur en zichzelf in stand te houden. Alleen de natuur weet dat op perfecte wijze te doen, de mens kan die selectie niet maken.

    • R. Rakic