Heerma: paars holt nationale identiteit uit

DEN HAAG, 3 SEPT. Paars holt de nationale identiteit uit. Door de commercialisering en schaalvergroting waaraan het huidige kabinet ruim baan geeft, worden de christelijke levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid van burgers - “essentieel” voor de Nederlandse identiteit - ondermijnd. Nationaal besef zonder christelijke waarden is “zinloos, waardeloos.”

Dit stelde CDA-leider Heerma gisteren bij de opening van het academisch jaar van de Technische Universiteit Twente . Onder de titel 'De landgenoten van Johannes Vermeer oftewel Nederlandse identiteit in een verenigd Europa' verdedigde Heerma het belang van joods-christelijke waarden voor zowel de Nederlandse als de Europese identiteit.

De fractievoorzitter van het CDA stelde dat de bedreiging voor het nationaal besef niet alleen van buitenaf komt door het vervagen van de grenzen, maar ook van door “een fundamentele bedreiging van binnenuit”, namelijk: “het gebrek aan innerlijke weerbaarheid tegen de verleidingen van economische welvaart ten koste van sociale en ecologische waarden, innerlijke weerbaarheid tegen de verleidingen van wantrouwen ten opzichte van de politiek, innerlijke weerbaarheid tegen de verlokkingen van de schijnzekerheid van nationalisme ten koste van vrede en democratie.”

Volgens Heerma kan deze weerbaarheid alleen maar versterkt worden binnen verbanden die de paarse coalitie nu juist aan het afbreken is. “Van gezin tot buurtvereniging, tot onderneming tot zorginstelling. Dat zijn de kweekscholen van verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar”, aldus de CDA-leider. Door de “schaalvergroting in het onderwijs, de commercialisering in de zorg, de vierentwintiguurs economie, de ontkenning van waarden in maatschappelijk engagement” worden die kweekscholen echter verzwakt, vindt Heerma.

Ook VVD-leider Bolkestein toonde zich de laatste jaren bezorgd over een verzwakking van het nationaal besef en pleitte voor een versterking van de publieke moraal. Heerma vreest dat Bolkestein te weinig beseft dat de deze waarden nooit als politiek instrument aan de samenleving opgelegd kunnen worden. “Waarden”, aldus Heerma, “moeten uit mensen zelf komen.”