Gerrit Komrij schrijft essay Boekenweek

AMSTERDAM, 3 SEPT. Gerrit Komrij schrijft het Boekenweekessay voor de Boekenweek van volgend jaar, die wordt gehouden van 12 tot en met 22 maart. Het thema is 'Mijn God'. Hiermee wil de organiserende Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) de aandacht vestigen op religie en religieus gevoel in de letteren. Het essay moet niet worden verward met het Boekenweekgeschenk, dat wordt geschreven door Renate Dorrestein.