Finland bezuinigt

HELSINKI, 3 SEPT. De Finse minister van financiën, Sauli Niinisto, brengt in de vanmorgen gepresenteerde de begroting voor 1997 het tekort terug tot 1,5 procent van het bruto binnenlands produkt.

Daarmee voldoet Finland tijdig aan een van de criteria van het Verdrag van Maastricht van hooguit 3 procent voor deelname aan de Europese Monetaire Unie (EMU). De uitgaven worden meet 3,5 procent gekort. De staatsschuld gaat van 72 procent naar 61 procent, waarmee Finland ruimschoots voldoet aan de EMU-eis dat de schuld “in een bevredigend tempo” naar 60 procent moet. (DPA)