Engelen

In het artikel 'Een gothische fontein in Centraal-Azië' van W.P. Gerritsen (Wetenschap en Onderwijs, 22 augustus wordt de veronderstelling geuit dat de engel met de bazuin een vrij exclusief christelijk symbool zou zijn.

Op islamitische miniaturen worden ook engelen afgebeeld met bazuin. Er bestaat een 14e eeuws miniatuur uit Irak waarop de aartsengel Asrafil wordt afgebeeld, terwijl hij trompet blaast op de dag des oordeels.

Het trompetgeschal doet de doden opstaan uit hun graven en roept hen ter verantwoording voor God, die beslist wie er in de hemel of in de hel komt.

De moslims geloven in drie andere aartsengelen: Gabriël, de engel der openbaringen, Michael, patroon van de Israelieten en Azrail, engel des doods.

Overigens komen engelen in alle godsdiensten voor als goddelijke krachten, boodschappers of dienaren van de goden en hun voorstellingen zijn zelfs ouder dan die van de goden.

De Assyriërs, Hittieten en Urartiërs kenden gevleugelde geniën, met 2 of 4 vleugels. In de kunst van het hindoeïsme en boeddhisme worden vaak 'apsara's' afgebeeld; het zijn vliegende hemelse wezens zónder vleugels, maar vaak wel mét muziekinstrumenten.

    • Maarten Ruijters