Economie van Mexico groeit weer na pesocrisis

MEXICO, 3 SEPT. Twintig maanden na het uitbreken van de pesocrisis, die de Mexicaanse economie in 1995 deed slinken met 6,9 procent, is er voor het eerst groei geregistreerd in Mexico. Het bruto binnenlands produkt nam in het tweede kwartaal van dit jaar toe met 7,2 procent ten opzichte van dezelfde periode van 1995, een jaar dat de ergste crisis liet zien sinds 1932.

De motor van de groei is de uitvoer. In de eerste zes maanden van dit jaar vertoonde de export een groei met 22,8 procent tot 44,5 miljard dollar. Anders dan in het verleden is olie niet meer het grootste exportprodukt. Die rol is nu weggelegd voor industrieprodukten.

Ondanks de fikse opleving is Mexico er nog lang niet. In de tweede drie maanden van 1995 ging de economie achteruit met maar liefst 10,6 procent en het land zit nu dan ook nog ver af van het niveau van 1994. Voor heel 1996 rekent de overheid op een groei van ongeveer 3 procent. Het grootste deel van de Mexicanen merkt echter niet veel van de opleving. Dat blijkt onder meer uit de omzet in de detailhandel, die ook in het tweede kwartaal nog achteruitging. Na de crisis, waardoor ongeveer een miljoen banen verloren ging, zijn er in de eerste helft van dit jaar 313.000 arbeidsplaatsen bijgekomen.

Het reëel te besteden inkomen daalt nog steeds, ook al zal de inflatie van 52 procent vorig jaar ongeveer halveren. De vakbondsfederatie Congreso de Trabajo heeft becijferd dat het besteedbare inkomen vorig jaar en dit jaar in totaal met vrijwel eenderde vermindert.

Mexico wordt in zijn groeimogelijkheden geremd door beperkte financiële mogelijkheden. Om te voorkomen dat buitenlands kapitaal uit het land verdwijnt zijn de rentetarieven hoog, wat het voor bedrijven erg duur maakt nieuw kapitaal aan te trekken. Door de hoge rente en de recessie van vorig jaar zijn veel debiteuren niet meer in staat aan hun verplichtingen te voldoen. De regering heeft inmiddels twintig miljard dollar, ongeveer 7 procent van het bruto nationaal produkt, uitgetrokken om het bankwezen overeind te houden. Door de pesocrisis is de buitenlandse schuld van Mexico opgelopen tot 137 miljard dollar. (Reuter, AP)