Diekstra (2)

Wanneer wetenschappers, (dikwijls) op rekening van de belastingbetaler, verworden tot broodschrijver en media-fenomeen, dan klopt dat al niet. Wanneer een broodschrijver andere broodschrijvers uit een land waar men elkander veelvuldig plagieert, citeert, dan riekt dat niet alleen naar dat laatste, doch verwordt de alwetende wetenschapper tot charlatan.

Jammer voor diegenen die ooit aanduidingen of adviezen aangaande zelfdoding voor waar hebben aangenomen. Misselijk dit misbruik van normaal menselijk zijn en beleven dat, op een dergelijke goedkope manier, tot cult verheven wordt, tot meerdere eer en glorie en opvulling van het ego en de 'knip' van de charlatan. De twijfel of (wetenschappelijke) integriteit nog mogelijk is in het wereldje van het bespelen van of het spelen met het gevoel van anderen, waar het reeds feitelijk jaren 'usance' is dat datgene wat al eens gesteld of gezegd is, met - wat heet - eigen woorden te herhalen, is door Diekstra duidelijk naar voren gehaald. Hoe heeft dit zolang kunnen voortduren, is de daarop volgende vraag.

    • R.J. Ouwerkerk