Autoriteiten vinden de tv

De oogst van twee dagen actualiteiten op de Nederlandse tv: CDA-Kamerlid Hans Hillen bepleit in Netwerk chemische castratie; prof. Diekstra geeft aan Buitenhof zijn enige interview; Robin Linschoten neemt via Nova revanche op degenen die hem ten val hebben gebracht.

Dat kan haast geen toeval zijn, en ik voorspel dan ook bij dezen dat we dat steeds vaker zullen beleven, vooral als over een poosje de rubriek Het gesprek van de dag begint waarin Sonja Barend en Paul Witteman elke avond vanaf half acht iemand 'uit het nieuws' zullen interviewen. De autoriteiten van Nederland - al dan niet afgezet of omstreden - hebben de televisie ontdekt als het medium bij uitstek om hun belangen te dienen.

De schrijvende pers zal steeds vaker het nakijken hebben, want de tv biedt belangrijke voordelen. De autoriteit bereikt op directe wijze een groter publiek - behalve als hij bij Sport7 zit - en hij is minder afhankelijk van de interviewende journalist: bij kranten weet je nooit zeker hoe ze met je quotes omspringen.

Op de betreffende tv-rubrieken legt deze ontwikkeling het gewicht van een niet geringe verantwoordelijkheid. Laten ze zich simpelweg gebruiken als doorgeefluik of durven ze de uitlatingen in een kritische context te plaatsen?

Bij Hillen had het wel wat kritischer gekund, maar op de aanpak van de affaire-Linschoten door Nova was weinig aan te merken. Een heldere reconstructie met interessante, nieuwe feiten: de bekentenis van de Ctsv-onderzoeksleider J. van Zijl (PvdA) dat hij 'twee foutjes' had gemaakt; de onthulling van Linschoten dat PvdA-fractievoorzitter Wallage hem kort voor het Kamerdebat steun had aangeboden “als hij maar deemoedig door het stof ging”.

In de fractie van de PvdA bleek men van dat laatste niet op de hoogte, dus ik vermoed dat er na afloop van deze uitzending tussen de fractieleden intensief telefoonverkeer heeft plaatsgevonden.

“Wat valt me dat tegen van Jacques.”

“Dat hij het aanbiedt, nou ja, maar dat hij het voor ons verzwijgt!”

Van Zijl had een onrustige nacht. De macht van de tv is groot.

    • Frits Abrahams