ANC overweegt herinvoering van doodstraf

JOHANNESBURG, 3 SEPT. De Nationale Partij, de grootste oppositiepartij in Zuid Afrika, heeft positief gereageerd op de mogelijke herinvoering van de doodstraf. Ook de conservatieve Afrikaners zouden de eventuele terugkeer van doodstraf toejuichen.

Volgens het regerende ANC zou de doodstraf een middel zijn in de bestrijding van de stijgende criminaliteit, aldus de Zuidafrikaanse minister van Justitie Dullah Omar zondag op een bijeenkomst van het ANC. Hij reageerde daarmee ondermeer op het lynchen van een drugsdealer, enkele weken geleden door een militante moslim-organisatie in Kaapstad. Verder sprak het ANC zich uit voor strengere regels betreffende het wapenbezit. President Mandela heeft toegegeven dat de criminaliteit in Zuid Afrika uit de hand loopt, maar hij maande tot geduld, om de inspanningen van de regering bij de criminaliteitsbestrijding een kans te geven. “Als mensen het recht in eigen hand nemen, is dat het begin van de afbrokkeling van het sociale bouwwerk”, zei Mandela.

Mensenrechtenorganisaties vrezen dat herinvoering van de doodstraf zal leiden tot een terugkeer naar de situatie ten tijde van de apartheid. Toen werden jaarlijks meer dan honderd mensen veroordeeld tot de strop. In februari 1990 is de tenuitvoerlegging van de doodstraf opgeschort in het overleg tussen ANC en de Nationale Partij. De huidige grondwet maakt uitvoering van de doodstraf onmogelijk. (AP)