Winstdaling Weweler in eerste zes maanden

De netto winst van verenfabrikant Weweler is in de eerste helft van dit jaar gedaald van 2,93 miljoen tot 2,25 miljoen gulden. De directie zegt dat het resultaat over heel 1996 enigszins achter kan blijven bij de 4,5 miljoen die in 1995 werd behaald. De omzet ging licht omhoog van 41 miljoen naar 42 miljoen gulden.