VVD-fractie dreigt minimumloon met 30 procent te verlagen

DEN HAAG, 2 SEPT. De VVD-fractie in de Tweede Kamer dreigt het wettelijk minimumloon met 30 procent te verlagen indien sociale partners onvoldoende gebruik maken van lage loonschalen in CAO's. Zo wil de VVD-fractie in de Tweede Kamer stimuleren dat de lonen voor met name weinig produktieve allochtonen worden verlaagd, waardoor hun kansen op werk zouden worden vergroot.

Fractievoorzitter Bolkestein heeft het dreigement opgenomen in een rede die hij vanmiddag uitspreekt na afloop van een Ronde-Tafel-debat over de overlegeconomie.

Bolkestein verwijst naar afspraken die minister Melkert (Sociale Zaken) heeft gemaakt met de sociale partners. Anders dan in het regeerakkoord is afgesproken zal Melkert loonafspraken in bedrijfstak-CAO's dwingend blijven opleggen aan alle daarbij betrokken werknemers. Melkert heeft daaraan de voorwaarde verbonden dat de loonruimte tussen onderste loonschaal en minimumloon wordt opgevuld. Gemiddeld liggen de laagste loonschalen in de CAO's zo'n 15 procent boven het minimumloon.

“De VVD”, aldus Bolkestein, “is bereid te wachten om te zien hoeveel werknemers er in die loonruimte zullen worden aangesteld”. Gebeurt dit onvoldoende, dan zal het stelsel van aanloopschalen volgens de fractievoorzitter van de VVD “de vorm moeten krijgen van een individualisering van het minimumloon op het niveau van 70 procent met een eventuele toeslag tot het sociale minimum”. De toeslag tot aan het sociale minimum geldt voor werknemers die van een wettelijk minimumloon een heel gezin moeten onderhouden. Bolkestein maakt niet duidelijk wanneer precies sprake is van “onvoldoende lage loonschalen in CAO's”.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is volgens Bolkestein voorstander van “meer concurrentie in de loonvorming”. Hij verwijst naar “de vele tienduizenden mensen, in overwegende mate van allochtone herkomst, die een produktiviteit hebben welke het minimumloon niet bereikt, laat staan de onderste loonschaal van verreweg de meest CAO's”.

Bolkestein vindt het ontstaan van een onderklasse een “zo gevaarlijke tijdbom” dat hij meer concurrentie in de loonvorming, door verlaging van het minimumloon, verkiest boven een “ordelijke arbeidsmarkt” met een relatief hoog minimumloon.

Bolkestein herhaalde de VVD-wens om de Sociaal-Economische Raad te laten bestaan uit louter Kroonleden. De sociale partners zouden daar dan geen vertegenwoordiging meer in moeten hebben. Dat voorkomt volgens de VVD-fractie dat advisering door sociale partners en overleg met het kabinet door elkaar heenlopen. Bolkestein vraagt verder minister Melkert om voorstellen voor een “versoepeling van het ontslagrecht”.