Tsjernomyrdin: 'succes'; Nog geen reactie Jeltsin op vredesplan

MOSKOU, 2 SEPT. Het Kremlin heeft het in Tsjetsjenië gesloten vredesakkoord vooralsnog koel ontvangen. President Jeltsin wil eerst een 'gedetailleerd verslag', premier Tsjernomyrdin vindt dat “de goede weg is ingeslagen”, al repte hij vandaag van 'een succes'.

Hij bespreekt het akkoord vandaag met Aleksandr Lebed, de man die het met de Tsjetsjenen sloot.

Zaterdagochtend vroeg ondertekenden Lebed en de Tsjetsjeense legerleider Aslan Maschadov een akkoord dat volgens hen een einde maakt aan de twintig maanden durende oorlog. Het akkoord, zoals ter beschikking gesteld aan het persbureau Interfax, bestaat uit twee documenten van bij elkaar drie pagina's.

In het eerste verklaren beide partijen niet langer geweld te gebruiken bij de regeling van hun geschillen. Het tweede bevat de 'beginselen bij het bepalen van de uitgangspunten van de betrekkingen tussen de Russische Federatie en de Tsjetsjeense Republiek'. Daarin staat dat niet later dan 31 december 2001 een oplossing zal worden gevonden voor de vraag welke status Tsjetsjenië heeft. Deze maand wordt een Russisch-Tsjetsjeense commissie gevormd die toeziet op de terugtrekking van de federale troepen uit de deelrepubliek. De commissie zal ook voorstellen doen voor ordehandhaving en economische wederopbouw.

De politieke leider van de rebellen, Zelimchan Jandarbijev, heeft het akkoord verwelkomd als “een belangrijke stap naar de vrede” die volgens hem echter nog wel kan worden ondermijnd door wat hij noemde de 'oorlogspartij' in Moskou. Hoewel in de documenten niets staat over de huidige status van Tsjetsjenië - volgens de rebellen een onafhankelijke staat, volgens de Russische grondwet een subject van de Russische Federatie - presenteerde hij de teksten als een overwinning.

“Wij zijn geen deel van Rusland. We laten alleen maar veel ruimte, in tijd en politiek, voor het bepalen van de wederzijdse betrekkingen”, aldus Jandarbijev gisteren. De komende vijf jaar kunnen volgens hem worden benut voor het krijgen van 'compensatie' van Moskou voor de oorlogsschade.

In Moskou was het stiller. “De Russische president verwacht van de secretaris van de Veiligheidsraad een gedetailleerd verslag met verduidelijking van de details van de overeenkomsten”, zei Jeltsins woordvoerder zaterdag. Premier Tsjernomyrdin was slechts weinig uitvoeriger: “Ik ben ervan overtuigd dat we op de juiste weg zijn. We moeten moed, uithoudingsvermogen en geduld hebben. We moeten blijven vooruit gaan, maar Ruslands belangen mogen niet worden geschaad.”

Sinds Aleksandr Lebed vorige maand door Jeltsin tot zijn gezant in Tsjetsjenië is benoemd, heeft de robuuste generaal b.d. tevergeefs om een ontmoeting met de president gevraagd om de inhoud van een politiek akkoord te bespreken. Jeltsin verblijft buiten Moskou en heeft Lebed ook niet gecomplimenteerd voor het eerder door hem bereikte staakt-het-vuren. “De president moet het recht hebben er even tussenuit te gaan en hij moet ruimte hebben om te manoeuvreren”, verklaarde zijn woordvoerder gisteren.

Niet bekend

    • Hans Nijenhuis