THE ECONOMIST

Zelfs in een wereld die gewend is geraakt aan onmenselijkheden kan de seksuele exploitatie van kinderen nog steeds een schok teweegbrengen, constateert The Economist naar aanleiding van het eerste wereldcongres tegen de uitbuiting van kinderen, in Stockholm.

Ongeveer een dozijn Westerse landen heeft nu wetten aangenomen om bijvoorbeeld het gebruik maken van kinderprostitutie door hun burgers in het buitenland strenger aan te kunnen pakken. Het Britse weekblad plaatst daar kanttekeningen bij. Zulke wetten zijn moeilijk na te leven, gezien de internationale verschillen in rechtspleging. Bovendien kunnen ze de indruk wekken dat uitbuiting van kinderen in de Derde Wereld vooral een zaak is van Westerlingen. Pas wanneer de arme landen vooral zelf beter voor hun jeugd gaan zorgen, is de kinderhandel echt aan te pakken, meent The Economist.