Ruzie over verpakkingen

DEN HAAG, 2 SEPT. Het midden- en kleinbedrijf (MKB Nederland) is met minister De Boer (Milieu) in aanvaring gekomen over een nieuwe regeling voor terugname en hergebruik van verpakkingsmateriaal.

De vereniging vreest dat de regeling van kracht wordt op een moment dat nog niet alle branche-organisaties hebben ingestemd met het convenant dat de terugname en het hergebruik moet regelen. Bij het ontbreken van een convenant is het ministerie gemachtigd bij individuele bedrijven een verpakkingen-boekhouding op te vragen.

De 'regeling verpakking en verpakkingsafval' is de uitwerking van een Europese richtlijn. Lidstaten worden daarin verplicht wettelijke regels te maken die voor alle bedrijven gelden. Voor Nederland betekent dit dat naast het convenant-verpakkingen (1991) een wettelijke regeling moest komen die ook geldt voor de circa 300.000 kleine en middelgrote ondernemingen, tot nu toe niet bij het convenant aangesloten.

Volgens MKB-Nederland is het concept-convenant op een ongelukkig moment, begin augustus, naar de branche-organisaties gestuurd. Deze zouden nu te weinig tijd hebben om namens hun achterban te reageren.

De 'regeling verpakking en verpakkingsmateriaal' treedt op 1 oktober in werking. Drie maanden daarna moeten bedrijven aan de minister laten weten hoe zij de verplichtingen inzake terugname en hergebruik uitvoeren. Deelnemers aan het convenant hebben geen individuele meldplicht, anderen wel. Wie dan niet blijkt te voldoen aan de eisen in de regeling, kan worden bekeurd. Eerder waren MKB en het Nederlandse Verbond van de Groothandel (NVG) bevreesd dat het ministerie driehonderdduizend bedrijven plannen voor de verwerking van verpakkingsafval zou laten opstellen. Ze becijferden een administratieve lastenverzwaring van 3,5 miljard gulden.