Resolutie 688 van de V-raad

Resolutie 688 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die handelt over de positie van de minderheden in Irak, lijkt het uitgangspunt voor de Amerikaanse regering te worden voor eventuele maatregelen tegen Irak. De bezetting in Arbil zou in strijd zijn met deze resolutie.

Enkele hoofdpunten uit de resolutie van april 1991:

De Veiligheidsraad uit zijn bezorgdheid over de onderdrukking van de burgerbevolking in veel delen van Irak, in het bijzonder de gebieden die worden bevolkt door Koerden. Deze onderdrukking leidt tot een massale toevloed van vluchtelingen naar het buitenland en bedreigt de internationale vrede.

De Veiligheidsraad veroordeelt deze onderdrukking en eist dat Irak deze onmiddellijk beëindigt. De raad hoopt dat een dialoog zal plaatshebben om te verzekeren dat de rechten van alle Iraakse burgers worden gerespecteerd.