Pas op: ze reizen en winkelen

Op straat kreeg ik een kaartje in mijn handen gedrukt. Meestal probeer ik de mij door uiteenlopende types toegestoken foldertjes te ontwijken door ferm door te stappen, maar dit was een stadswacht in het semi-officiële uniform dat de gemeente Amsterdam voor deze quasi-politiefunctionarissen heeft laten ontwerpen - en ik wilde hun toch al beperkte gezag niet verder ondermijnen.

Ik nam het aan, zag een koddig bedoeld tekeningetje van een vrouwtje met een boodschappentas en een zorgeloos wapperend handtasje, en las de woorden boven het tafereeltje: 'Zakkenrollers winkelen óók'.

Het kwam me bekend voor. In de tram had ik zoiets al eerder gezien. Daar was in dezelfde kluchtige tekenstijl een passagier van het openbaar vervoer afgebeeld met een even eenvoudig te stelen handtas. De tekst luidde: 'Zakkenrollers reizen óók'.

De oproepen zijn blijkens de achterkant van het kaartje afkomstig van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland en werden, zo te zien, vervaardigd door professionele reclamemakers. Vroeger volstond de eenvoudige waarschuwing: 'Pas op voor zakkenrollers.' Nu wordt zo'n boodschap blijkbaar in creative meetings besproken als een communicatief probleem. Vervolgens buigen tekstschrijvers en ontwerpers zich over de vraag hoe men het publiek - de doelgroep - het best kan benaderen. Na urenlange vergadersessies moeten de agenda's weer worden getrokken om een vervolgafspraak te maken met de opdrachtgever. In gespannen afwachting nemen de heren plaats rond de tafel. Na een inleidend referaat haalt de man van het reclamebureau de op kartonnen geschetste voorstellen tevoorschijn. Bij het tweede kopje koffie (“Of misschien iets sterkers?”) wordt afgesproken dat het logo van de politie in de definitieve versie iets groter zal worden afgedrukt. Verder is men zeer tevreden met de spitsvondige doordenkers die hier werden gepresenteerd. Zakkenrollers reizen óók, winkelen óók - de mogelijkheden zijn niet uitgeput, hier kan men nog jaren mee door.

En zo is de boodschap verwaterd, die vroeger zo duidelijk was: Pas op voor zakkenrollers.

    • Henk van Gelder