Noodplan Philipszaal

DEN HAAG, 2 SEPT. De Haagse Dr. Anton Philipszaal, die met faillissement wordt bedreigd, moet worden gered met een eenmalige financiële injectie van enkele miljoenen door overheid en sponsors. Daarnaast moet er een structurele subsidieverhoging komen. Het Residentie Orkest, de bouwer van de zaal en de vaste bespeler, is over dat noodplan in gesprek met de gemeente Den Haag.

Over 1995 bedroeg het tekort 1,5 miljoen gulden, over het eerste halfjaar van 1996 ruim een miljoen. Orkestdirecteur Van den Akker voorziet voor de tweede helft van het jaar een iets minder ongunstig resultaat.

Teruglopende bezoekersaantallen zijn de belangrijkste oorzaak van de financiële problemen sinds de zaal werd omringd door bouwputten voor het nieuwe stadhuis en de renovatie van het Spui. Het Residentie Orkest trok vorig seizoen 10 procent minder bezoekers, deels omdat de programmering van het orkest te avontuurlijk zou zijn. Inmiddels staat toegankelijker repertoire op het programma en is de zaal na een verbouwing beter verhuurbaar. De Philipszaal krijgt nu 250.000 per jaar van de gemeente Den Haag, diezelf in grote financiële problemen verkeert. Utrecht geeft Vredenburg 11 miljoen, Rotterdam subsidieert De Doelen met 5 miljoen. (ANP)