JALAL TALABANI; Moderne leider

Jalal Talabani, leider van de Patriottische Unie van Koerdistan, wordt op dit moment beschouwd als een van de belangrijkste tegenstanders van de Iraakse president Saddam Hussein in de regio. Maar evenals andere regionale leiders is ook hij een opportunist en als dat beter uitkomt bereid met Saddam zaken te doen. Dat deed hij bij voorbeeld in 1992.

Talabani is een modernere leider dan zijn oude rivaal Barzani, die in hoofdzaak een traditionele clanleider is. De PUK is een relatief moderne partij, waartoe stedelijke Koerden zich meer aangetrokken voelen.

Daardoor kon Talabani zijn partij ook laten aansluiten bij het samenwerkingsverband van de Arabische oppositie tegen het Iraakse regime, het overigens door interne tegenstellingen verzwakte Iraaks Nationaal Congres.

Talabani richtte de PUK op in 1975 na een conflict met Masoud Barzani's legendarische vader Mustafa. Hij verweet Barzani de Koerdische nederlaag tegen Bagdad na het Akkoord van Algiers tussen de toenmalige sjah van Iran, die de Iraakse Koerden tot dan steunde, en Saddam. Volgens Talabani had Barzani te zeer op de sjah van Iran en de Amerikaanse CIA gesteund.

Talabani zelf heeft overigens ook geen enkel probleem met hulp uit het Westen. De laatste tijd koestert hij zich ironischerwijze tevens in de gunst van Iran.