Europese OR voor Randstad

Uitzendgroep Randstad krijgt een Europese ondernemingsraad (OR). Elk land van de Europese Unie waar Randstad een vestiging heeft vaardigt minimaal een personeelsvertegenwoordiger af. In het overlegorgaan komen veertien plaatsen voor de werknemers en negen voor het management. De vakbonden mogen twee personen naar het zeggenschapsorgaan sturen. Het concern loopt hiermee vooruit op de verplichting die uit Europese wetgeving zal voortvloeien.