DIE ZEIT

Boris Jeltsin, eveneens kampend met zijn gezondheid, staat centraal in een beschouwing uit Moskou van Christoph Bertram in Die Zeit. Hij schetst van de recente gebeurtenissen twee scenario's - felle machtsstrijd versus goed op elkaar ingespeeld team - en concludeert dat de waarheid wel ergens in het midden zal liggen.

Waarom wordt er door (Westerse) waarnemers zo veel waarde gehecht aan 's mans verschijningen in het openbaar? Anders dan in het Witte Huis, het Elysée of het politieke hoofdkwartier in Bonn, is het Kremlin ommuurd als een vesting. In Moskou “hoeft de macht niet steeds haar persoonlijke gezicht te tonen, het symbool is indrukwekkend genoeg”, aldus Bertram. Van een machtsvacuüm is volgens hem, ondanks Jeltsins ziekte, geen sprake.